รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความรับรองโนตารีพับลิค

รับรองโนตารีพับลิค

บริการรับรองเอกสารโดนโนตารีพับลิค หรือทนายความ

(Notarial Services Attorney)

เอกสารบางชนิดต้องการการรับรองจากทนายความ มีลักษณะคล้ายกับการรับรองโนตารี่ พับลิค (Notary Public) ของต่างประเทศ การรับรองเอกสารในลักษณะนี้จะต้องดำเนินการโดยทนายความที่ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความ เรียกว่า ทนายรับรองเอกสาร ทนายความรับรองลายมือชื่อ หรือ Notarial Services Attorney เพื่อให้สามารถนำเอกสารดังกล่าว ไปใช้ในต่างประเทศได้ โดยทั่วไปจะเป็นการรับรองลายมือชื่อบุคคล รับรองลายมือชื่อกรรมการรับรองลายมือชื่อพยาน รับรองบุคคล รับรองเอกสารบริษัท รับรองสำเนา รับรองคำแปลถูกต้อง รับรองเอกสารโนตารี เป็นต้น

บริการด้านรับรองเอกสารของโนตารี พับลิค (Notary Public)

 • รับรองเอกสารเพื่อใช้ในต่างประเทศ
 • รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ (Affidavit of support /Sponsor Notarization)
 • รับรองสำเนาเอกสาร (Certified true copy)
 • รับรองสถานะการเงิน (Statement notarization)
 • รับรองคำแปลเอกสาร (Certified correct translation)
 • รับรองลายมือชื่อ บุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาช
  (Signature notarization and Legalization)
 • รับรองข้อเท็จจริง (Marine protest notary public)
 • รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร (Existence of Document)
 • รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน (Contract agreement notary public)
 • รับรองคำสาบาน (Applicant declaration)
 • รับรองคำให้การ (Declaration notary public)
 • รับรองหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง (Letter of authorization for travel / Custodianship declaration-Parents / Guardians notary public)

และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

สะดวก การรับส่งเอกสารต่างๆที่ต้องใช้
รับส่งได้โดยเมสเซนเจอร์, ไปรษณีย์, EMS, หรือรับ-ส่งด้วยตนเองได้ที่สำนักงานที่สามารถเดินทางได้สะดวก (ใกล้ BTS เพลินจิต)

ปลอดภัย เราคือมือหนึ่ง เรื่องการดูแลเอกสารตัวจริงของลูกค้า ไม่ให้เสียหายและทุกข้อมูลของลูกค้าจะถูกปิดเป็นความลับอย่างปลอดภัย

07 ธันวาคม 2559

ผู้ชม 7987 ครั้ง

Engine by shopup.com