รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความวิธีการขอ รับรองเอกสารกงสุล เบื้องต้น

วิธีการขอ รับรองเอกสารกงสุล เบื้องต้น

รับรองเอกสารกงสุล

รับรองเอกสารกงสุล เอกสารส่วนบุคคล รวมไปถึงเอกสารที่ใช้หน่วยงานต่างๆ

 

การขอ รับรองเอกสารกงสุล การยื่นเรื่องเอกสารเพื่อขอรับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจโดยตรง ให้บุคคลที่ดำเนินเรื่องมีสิทธิชอบธรรมในการเดินทางข้ามประเทศว่าด้วยการถูกต้องด้วยกฎหมาย Translationplus ผู้นำในด้านการให้บริการต่างๆ หลายรูปแบบเกี่ยวกับการแปลเอกสาร อาทิเช่น แปลเอกสารด่วน แปลเอกสารทางธุรกิจ และบริการอื่นๆอีกมากมาย รองรับการแปลภาษามากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก

 

การแปลเอกสาร เพื่อยื่นขอการรับรองจากสถานกงสุล

การรับรองเอกสาร เป็นหนึ่งขั้นตอนในการดำเนินเรื่องเพื่อขออนุญาตข้ามประเทศโดยถูกกฎหมาย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากประเทศต้นทางและประเทศปลายทางทั้งสองฝ่าย ดังนั้นการยื่นเอกสารขอการรับรอง จึงเป็นการตรวจรับรองเอกสารพร้อมประทับตราจากนายทะเบียน ผู้มีอำนาจในการอนุมัติหรือผู้มิสิทธิขาดโดยตรง อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่นักการทูต เป็นต้น

 รับรองเอกสารกงสุล

 

ซึ่งกระบวนการยื่นเรื่องขอการรับรองต่างๆนั้น ผู้ยื่นเรื่องจำเป็นต้องแปลเอกสารที่จะขอรับรองจากภาษาต้นฉบับของแต่ละประเทศ ให้เป็นภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง สามารถใช้ได้ตรงตามต้นฉบับนั่นเองในการยื่นเรื่องขอการรับรองจากสถานกงสุลนั้น จำเป็นต้องแนบเอกสารต่างๆ เพื่อนำไปรับรอง อาทิเช่น สูติบัตร มรณะบัตร หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านรวมไปถึงเอกสารที่หน่วยงานต่างๆได้ออกให้

 รับรองเอกสารกงสุล

 

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นเรื่อง รับรองเอกสารกงสุล แต่คุณไม่รู่จะเริ่มต้นอย่างไรคุณสามารถติดต่อเรา Translationplus ผู้ให้บริการทางด้านการแปลภาษาที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการเอกสาร พร้อมกับทีมงานที่มากด้วยความสามารถได้ที่สำนักงานศูนย์การแปล ทรานสเลชั่น พลัส 872 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

30 เมษายน 2560

ผู้ชม 4291 ครั้ง

Engine by shopup.com