รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความแปลเอกสารขอวีซ่า เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

แปลเอกสารขอวีซ่า เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

แปลเอกสารขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ

การเดินทางไปต่างประเทศแต่ละครั้งนั้นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนั้นก็การ แปลเอกสารขอวีซ่า

 

การเดินทางไปต่างประเทศแต่ละทีนั้นก็จะต้องมีการแปลเอกสารขอวีซ่าและเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านเพราะนอกจากจะเป็นเมืองต่างถิ่นแล้วสภาพของลมฟ้าอากาศก็ยังแตกต่างกันอีกด้วยเพราะปกติแล้วในเมืองไทยจะมีเพียงแค่ 3 ฤดูเท่านั้นซึ่งแต่ละฤดูก็จะอยู่ในเวลาที่แตกต่างกันออกไปโดยหนึ่งฤดูก็อาจจะกินเวลานาน 3-4 เดือนแล้วแต่สภาพอากาศแต่บางประเทศนั้นนอกจากจะมีฤดูที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่น ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูร้อน ซึ่งที่อาจจะแปลกไปกว่านั้นคือในบางประเทศบางวันอาจจะมีฤดูต่างๆ นั้นเกิดขึ้นพร้อมกันใน 1 วัน

 แปลเอกสารขอวีซ่า

 

ซึ่งเราอาจจะต้องเตรียมการรับมือกับสภาพอากาศต่างๆ ไว้ให้ดีนอกเหนือจากการรับมือกับสภาพอากาศนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมตัวไว้ให้ดีเลยก็คือเรื่องการทำเรื่องยื่นขอวีซ่าเพราะถึงแม้ว่าคุณจะเตรียมตัวไว้พร้อมกับสภาพลมฟ้าอากาศของประเทศนั้นๆไว้ดีเท่าไหร่แต่ถ้าหากวีซ่าของคุณนั้นไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูตโอกาสที่คุณจะได้ไปประเทศนั้นๆก็เท่ากับศูนย์แล้วคุณจะต้องเตรียมตัวในการยื่นเรื่องขอวีซ่าอย่างไรให้ผ่าน

1.รูปถ่าย จำเป็นต้องให้มีความเหมาะสมกับสิ่งที่สถานทูตนั้นแจ้งมา

2.กรอกใบสมัคร VISA DS-160 พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชนและ Passportให้พร้อม

3.นัดวันสัมภาษณ์ โดยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากโดยเราจะได้หรือไม่ได้วีซ่านั้นก็ขึ้นอยู่กับวันสัมภาษณ์โดยก่อนที่เราจะเตรียมตัวเข้าสู่วันสัมภาษณ์วีซ่านั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมให้พร้อมนั้นก็คือการแปลเอกสารขอวีซ่า ให้เป็นภาษาทางการของประเทศนั้นๆ ซึ่งขั้นตอนนี้นั้นจำเป็นจะต้องได้รับการแปลภาษาจากศูนย์แปลภาษาเพื่อรับรับรองความถูกต้องและแม่นยำและสามารถตรวจสอบได้

 แปลเอกสารขอวีซ่า

 

โดยเอกสารส่วนมากที่นิยมหรือได้รับการแปลเพื่อนำไปใช้ในการยื่นเรื่องขอวีซ่านั้นก็คือ

1.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนราษฎร เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารสำคัญการจดทะเบียน ใบเกิด เป็นต้น

2.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อย่างเช่น หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตร เป็นต้น

3.เอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน อย่างเช่น สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลังสามเดือนหรือสถานะทางการเงิน เป็นต้น

31 พฤษภาคม 2560

ผู้ชม 3336 ครั้ง

Engine by shopup.com