รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความการรับรองเอกสารกงสุลในการเดินทางข้ามประเทศ คืออะไร

การรับรองเอกสารกงสุลในการเดินทางข้ามประเทศ คืออะไร

ทำไมถึงต้องมีการยื่นขอ รับรองเอกสารกงสุล

 

เพื่อนๆ ที่กำลังมีความคิดที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศ เพื่อไปทำกิจธุระต่างๆ ไปท่องเที่ยว และ อื่นๆ เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าถ้าหากเราจะเดินทางไปยังต่างประเทศได้อยากถูกต้องตามกฎหมายเราต้องมีการยื่นเรื่องขอรับรองเอกสารกงสุล เสียก่อน เรา translationplus เป็นหนึ่งผู้ให้บริการด้านการแปลเอกสาร จัดทำเอกสารหลากหลายประเภทรวมไปถึงการแปล และ จัดทำเอกสารเพื่อยื่นขออนุมัติการรับรองการเดินทางข้ามประเทศจากสถานกงสุลอีกด้วย

 รับรองเอกสารกงสุล

 

เอกสารรับรองจากทางกงสุลคืออะไร

เอกสารรับรองจากทางกงสุลเป็นเอกสารประเภทหนึ่งที่ใช้ในการขออนุญาตจากผู้มีอำนาจโดยตรงในการเดินทางข้ามประเทศโดยชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งถือได้ว่าเอกสารประเภทนี้เป็นเอกสารสำคัญที่จะต้องนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ ดังนั้น เอกสารดังกล่าวจึงจำเป็นต้องผ่านการรับรองจากทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เสียก่อน

 รับรองเอกสารกงสุล

 

เมื่อเอกสารดังกล่าวได้รับการยอมรับมีการประทับตราถูกต้องทุกประการ จะถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้การทำเอกสารการขอรับรองดังกล่าวจำเป็นจะต้องดำเนินการโดยทางการต่างประเทศ ซึ่งต้องทำเรื่องไปทางสถานทูตไทยในประเทศปลายทางเสียก่อน แล้วจึงนำมาแปลเอกสารเป็นภาษาไทย เพื่อที่จะนำมาดำเนินเรื่องจากสถานกงสุลในประเทศไทย เพื่อที่จะได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศในที่สุดนั่นเอง

 รับรองเอกสารกงสุล

 

แต่เนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้วการแปลเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ จะมีผลกระทบโดยตรงในการขออนุมัติการรับรอง ดังนั้น เรา translationplus  จึงได้รวมเอาบริการแปลเอกสารทุกประเภท รองรับมากกว่า 30ภาษาทั่วโลก จากทีมแปลผู้มากประสบการณ์ มาไว้คอยบริการคุณ ดังนั้น เมื่อคุณต้องการขอ รับรองเอกสารกงสุล ไว้ใจเรา translationplus ให้เป็นผู้ช่วยที่สำคัญกับคุณ

01 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 3398 ครั้ง

Engine by shopup.com