รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความรับรองเอกสารกงสุล เรื่องสำคัญที่ต้องรู้

รับรองเอกสารกงสุล เรื่องสำคัญที่ต้องรู้

รับรองเอกสารกงสุล ทำอย่างไร

 

รับรองเอกสารกงสุล จำเป็นต้องให้ข้าราชการผู้มีอำนาจเซ็นชื่อ และก็ประทับตรายืนยันความถูกต้องชัดเจนของเอกสารว่ามีประโยชน์ชอบด้วยกฎหมาย และก็รับประกันว่าผู้กระทำเอกสารมีอำนาจสำหรับในการทำเอกสารหรือได้เซ็นชื่อในเอกสารนั้นซึ่งๆข้าราชการที่ทำหน้าที่นี้ตามปกติในต่างถิ่นคือเรื่องของ NOTARY PUBLIC

 

การรับรองเอกสารกงสุล นั้นจำเป็นต้องได้รับ การยืนยันคำแปล ซึ่งหมายถึงคำแปลของเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ/หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วก็/หรือภาษาต่างชาติอื่นๆยกตัวอย่างเช่น ภาษาเยอรมัน ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าของภาษาเป็นผู้แปลภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย และก็รับประกันคำแปลนั้น ซึ่งกระทรวงฯ จะรับประกันคำแปลเฉพาะที่แปลจากเอกสารต้นฉบับที่การไทยหรือทางการเมืองนอกออกให้หรือรับประกันให้แค่นั้น นอกเหนือจากนั้นการแปลจะต้องให้แปลให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุด ใจความสำคัญครบ และเนื้อหาถูกต้อง รวมทั้งขอให้ผู้แปลลงชื่อยืนยันความถูกต้องของคำแปล และก็พิมพ์นามสกุลอย่างเห็นได้ชัด โดยควรจะให้นักแปลอาชีพที่มีความชำนาญด้านภาษาเป็นผู้แปลเพื่อความถูกต้องชัดเจน เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธเพื่อนำไปใช้ในต่างถิ่น

 รับรองเอกสารกงสุล

 

การยืนยันสำเนาถูกต้อง (CERTIFIED TRUE COPY)กระทรวงฯจะรับประกันเฉพาะเอกสารที่ราชการไทยออกให้เพียงแค่นั้น การยื่นเรื่องให้รับประกันจะต้องมีเอกสารต้นฉบับพร้อมซีร็อกอีก 1 ชุด ถ้าเกิดจำต้องมากยิ่งกว่า 1 ชุด ก็สามารถปฏิบัติได้ โดยจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม

การยืนยันลายเซ็นบุคคล การยืนยันลายเซ็นข้าราชการผู้มีอิทธิพลลงชื่อเอกสารควรมีเอกสารต้นฉบับ การยืนยันลายเซ็นบุคคลในฐานะผู้ครอบครองเอกสารและก็/หรือในฐานะผู้มีอิทธิพลลงชื่อแทนนิติบุคคลต้องตระเตรียมเอกสารมาเอง รวมทั้งจะต้องไปลงชื่อเฉพาะหน้าข้าราชการกองชนชาติรวมทั้งนิติกรณ์ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หากเป็นบริษัทจำเป็นต้องนำใบรับรองและก็ตราประทับไปด้วย

 

รับรองเอกสารกงสุล

 

นำเอกสารที่คุณอยากได้รับรองเอกสารกงสุล แปลเป็นภาษาอังกฤษให้เป็นถูกต้อง ในขั้นนี้หากมั่นใจจริงๆจะแปลเองก็ได้ หรือจะให้บรรดาร้านค้าแปลเอกสาร ศูนย์แปลเอกสารต่างๆแปลเอาก็ได้ ซึ่งคงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า เพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์ แล้วก็ถ้าหากมีบกพร่อง ศูนย์แปลดีๆ จะรับผิดชอบ ปรับแก้ให้ฟรี

 

16 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 18298 ครั้ง

Engine by shopup.com