รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความถ้าจะไปต่างประเทศ ต้องเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อรับรองเอกสารกงสุล

ถ้าจะไปต่างประเทศ ต้องเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อรับรองเอกสารกงสุล

หมวดหมู่: สาระความรู้

เตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม แปลเอกสารต่างๆ ให้ครบ พร้อมยังรับรองเอกสารกงสุลให้ง่ายขึ้นอีกด้วย

หนึ่งในการเตรียมตัวที่ดี สำหรับการเตรียมตัวไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปเรื่องของการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ส่วนตัว ก็คือ เรื่องของการเตรียมเอกสารรับรองเอกสารกงสุล เพื่อนำเอาเอกสารสำคัญต่างๆ ไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศนั้นๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้เวลาเดินทางไปในแต่ละประเทศ ซึ่งก็จะต้องได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ก่อนเสมอ จึงจะได้รับการยอมรับว่าเอกสารที่ผ่านการแปล ที่ผ่านการรับรองเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมาย ในขณะที่เอกสารต่างๆ ที่ทำขึ้นมานั้น จะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษในต่างประเทศก็จะต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆ ด้วยเช่นกัน   หรือผ่านการรับรองจากสถานทูตประเทศนั้นๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเราเองเสียก่อน จึงจะสามารถนำมาแปลเป็นภาษาไทย และจากนั้นจึงจะนำไปรับรอง (legalization) ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ทางการจึงจะยอมรับนั่นเอง

 รับรองเอกสารกงสุล

 

บริการแปลเอกสรและ รับรองเอกสารกงสุล  กระทรวงต่างประเทศ กับ Translation Plus เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

การรับรองเอกสารแปล โดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

การรับรองเอกสารกงสุล  สำหรับเรื่องการรับรองเอกสารส่วนมากแล้วจะเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้อง พร้อมการประทับตราจากนายทะเบียน (Notary Public) หรือเจ้าหน้าที่ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่นักการทูต หรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ (Competent Authority) เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง สามารถใช้ได้ ตรงตามต้นฉบับ เป็นต้น

 

ซึ่งตัวเอกสารที่นำไปรับรองได้นั้น ก็ต้องเป็นเอกสารที่หน่วยงานของราชการไทยเราเป็นฝ่ายออกให้ ไม่ว่าจะเป็ฯตัว เอกสารสูติบัตร เอกสารใบมรบัตร หรือเอกสารสำคัญๆ ต่างๆ ที่สามารถยืนยันหรือระบุตัวตนได้อย่างชัดเจน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ตัวเอกสารทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หรือแม้แต่ทะเบียนหย่า  หรือหนังสือรับรองบริษัทต่างๆ รวมไปถึง เอกสารทุกใบที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการไทยที่เป็นฝ่ายดำเนินการให้อย่างเรียบร้อย

ศูนย์แปลภาษานานาชาติ ทรานสเลชั่น พลัส ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ทรานสเลชั่น พลัส รับบริการ แปลเอกสารทุกชนิด ทุกภาษา มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก โดยทีมนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา และมี ประสบการณ์กว่า 10 ปี ในแต่ละสาขาอาชีพ ศูนย์แปลภาษานานาชาติ ทรานสเลชั่น พลัส เรายึดมั่นในงานแปล คุณภาพ และบริการที่เป็นมืออาชีพ ด้วยราคาที่ไม่แพง เราจึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยราชการ บริษัทเอกชน รวมทั้งลูกค้ารายบุคคล ทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

 

สำหรับเอกสารต่างๆ ที่ท่านจะต้องเตรียมสำหรับการรับรองเอกสารกงสุลจะมีดังต่อไปนี้

- ต้นฉบับของตัวเอกสารที่ต้องการแปลหรือรับรอง เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบในส่วนของขั้นตอนการรับรองเอกสาร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการนำคืนให้

- ตัวสำเนาเอกสารที่จะให้แปลอย่างละ 1 ชุด โดยไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

- ตัวสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

- ตัวสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อที่จะดูตัวชื่อ นามสกุลที่เป็นภาษาอังกฤษให้มีความสอดคล้องกัน

- หนังสือมอบอำนาจ

และสำหรับคุณลูกค้าท่านใด ที่อาจจะมองหาบริการแปลเอกสาร รับรองเอกสารกงสุล ที่อาจจะไม่สะดวกที่นำเอาเอกสารเข้ามาให้ที่สำนักงานของเราด้วยตัวเอง ท่านสามารถจัดส่งเอกสารมาได้ผ่านทาง EMS, LineMan หรือบริการอื่นๆ ตามความสะดวกและเหมาะสม ซึ่งทาง ศูนย์แปลภาษานานาชาติ ทรานสเลชั่น พลัส เราเองจะดูแลตรวจสอบและส่งคืนเอกสารต่างๆ ให้ท่านอย่างดีที่สุด

 รับรองเอกสารกงสุล

สามารถเข้ามาขอรับคำแนะนำปรึกษารวมถึงการใช้บริการแปลเอกสาร รับรองเอกสารกงสุล แปลภาษาจากศูนย์ให้บริการแปลภาษา แปลเอกสารแบบครบวงจรที่ Translationplus 872 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ ติดต่อโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ translationplus

21 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 559 ครั้ง

Engine by shopup.com