รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูหน้า

บริการรับรองเอกสาร โดยผู้เชี่ยวชาญ

บริการแปลและรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

บริการแปลและรับรองคำแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยราชการการเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานราชการไทยโดยมากจะกำหนดให้มีการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยเช่น ข้อกำหนดหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (Product Specifications) หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หนังสือมอบอำนาจ ไปจนถึงหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ศูนย์การแปลทรานสเลชั่นพลัส ให้บริการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยราชการ สำหรับยื่นประกวดราคา/ประมูลงานจากหน่วยงานราชการ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือไทยเป็นอังกฤษ นอกจากนั้น ยังมีบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารกับกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย


08 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 13878 ครั้ง

Engine by shopup.com