รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูหน้า

อัตราค่าแปล

นโยบายด้านราคา

ศูนย์การแปลทรานสเลชั่น พลัส เราเน้นงานแปลคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผล และด้วยความซื่อสัตย์อย่างมืออาชีพ เราจะแนะนำให้ลูกค้าแปลเอกสารเฉพาะเอกสารที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้คุณลูกค้าประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา

อัตราค่าบริการแปลเอกสาร

เอกสาร อัตราค่าบริการแปล
ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
เอกสารราชการ แบบฟอร์ม
ส่วนบุคคลต่างๆ
เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร
ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
เอกสารทางการศึกษาต่างๆ ทุกชนิด
เริ่มต้น 300 บาท เริ่มต้น 800 บาท
เอกสารทั่วไป
เอกสารเฉพาะทางต่างๆ
เช่น จดหมาย สัญญาต่างๆ ประกาศ
เอกสารธุรกิจ เอกสารการตลาด โฆษณา
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ บทความ หนังสือ
เอกสารเฉพาะทางอื่นๆ

 

 

เริ่มต้น 400 บาท

 

 

เริ่มต้น 800 บาท

 *ต่อ 1 หน้ากระดาษขนาด A4 พิมพ์โดยตัวอักษร Angsana 16 หรือ Times New Roman 12

อันตราค่าแปลอาจปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนและความยากง่ายของเนื้อหา


การประเมินราคานั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่เป็นการผูกมัดว่าลูกค้าต้องแปลกับเรา
เราจะดำเนินการแปลก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ยืนยันและตอบตกลงการแปลแล้วเท่านั้น

อัตราค่าบริการรับรองเอกสารสำคัญ

อัตราค่าบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารต่างๆ

รับรองเอกสาร กับกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
     แบบ ธรรมดา (4 วันทำการ)
-----------------------------------------------
     แบบด่วนพิเศษ (ภายใน 1วัน)

 

 

1,200 บาท ต่อเอกสารของ 1 ท่าน ไม่จำกัดจำนวนชุด

-----------------------------------------------
2,000 บาท ต่อเอกสาร  1ชุด

ไม่รวมค่าธรรมเนียมของกรมการกงสุล ชุดละ 400.-(ธรรมดา), 800.-(ด่วน)

รับรองเอกสารทนายความ
โนตารี พับลิค
เริ่มต้น 1,000 บาท/หน้า
หรือขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนของเอกสาร
รับรองเอกสารโดย
ผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยราชการ
600 - 1,200 บาท/หน้า
ตามเนื้อหาและปริมาณของเอกสาร


03 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 34481 ครั้ง

Engine by shopup.com