รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความแปลเอกสารขอวีซ่าสิ่งสำคัญที่จะต้องทำเพื่อวีซ่า

แปลเอกสารขอวีซ่าสิ่งสำคัญที่จะต้องทำเพื่อวีซ่า

เอกสารการขอวีซ่ากับแปลเอกสารขอวีซ่าสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้

การที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศจะต้องใช้เอกสารสำคัญหลายอย่างดังนั้นการแปลเอกสารขอวีซ่าจึงเป็นสิ่งที่สำที่ไม่ควรละเลย

 

การเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช่ว่าคุณมีเงินก็สามารถเดินทางไปได้ทุกที่ทุกประเทศในโลกแต่มันมีขั้นตอนและมีเอกสารที่คุณต้องเตรียมเอาไว้เพื่อขอวีซ่าซึ่งขั้นตอนนี้เอกสารที่คุณจำเป็นต้องยื่นให้กับกงศุลนั้นจำเป็นต้องแปลให้เป็นภาษาเดียวกับประเทศที่คุณจะเดินทางไปเพื่อนำไปให้กับสถานทูตสำหรับประเทศนั้นๆ ยกตัวอย่างเอกสารที่คุณอาจจะต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่า เช่น

  1. เอกสารที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์(สูติบัตร,บัตรประจำตัวประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
  2. เอกสารหรือทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว(ทะเบียนสมรส,ทะเบียนรับบุตร,ทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม,ทะเบียนหย่า)
  3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ใบทรานสคริป,ใบสุทธิ,ใบประกาศนียบัตร,ใบปริญญาบัตร)
  4. เอกสารหรือทะเบียนที่มีความเกี่ยวข้องเป็นนิติบุคคล(ใบการค้า,ใบการจดทะเบียนในกรณีที่เป็นบริษัท)

 

 

หรือเอกสารตามที่สถานทูตได้แจ้งมา แต่สำหรับบางประเทศไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ ขึ้นอยู่กับเอกสารที่สถานทูตต้องการ อย่างบางประเทศที่ไม่ต้องแปลเอกสารต่างๆให้เป็นภาษาอังกฤษเช่น ประเทศเยอรมันและประเทศในแถบใกล้เคียงแต่ประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ดำเนินขั้นตอนในการขอวีซ่า

 

 

ดังนั้นการแปลเอกสารขอวีซ่าถือไดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปยังประเทศต่างๆ และในปัจจุบันก็มีบริษัทที่ทำหน้าที่เพื่อแปลเอกสารต่างๆมากมายการที่เราจะเลือกใช้บริการนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาหาข้อมูลของบริษัทนั้นเป็นอย่างดีว่ามีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่เพราะการแปลเอกสารขอวีซ่าล่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับตัวเราหากมีการแปลผิดอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้

28 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ชม 4004 ครั้ง

Engine by shopup.com