รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความศูนย์แปลเอกสารเพลินจิตคืออะไรมีบริการอย่างไรบ้าง

ศูนย์แปลเอกสารเพลินจิตคืออะไรมีบริการอย่างไรบ้าง

ศูนย์แปลเอกสารเพลินจิตผู้นำด้านการแปลเอกสาร

ศูนย์แปลเอกสารเพลินจิตศูนย์ที่ให้บริการด้านการแปลเอกสารต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ศูนย์แปลเอกสารเพลินจิต หรือ Advance Translation  เป็นศูนย์แปลภาษาที่มีนักแปลภาษาครอบคลุมภาษาต่างๆ จากทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะต้องการแปลเอกสารทางด้านใด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางด้านกฎหมายทั่วไปใบคุณวุฒิการศึกษาหรือแม้กระทั่งเอกสารต่างๆทั่วไป โดยศูนย์แปลภาษาเพลินจิตมีผู้แปลภาษาที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาซึ่งจะทำให้ได้เอกสารที่แปลออกมาได้เนื้อหาและครอบคลุมเนื้อหาที่คุณต้องการ

 

บริการต่างๆของศูนย์แปลเอกสารเพลินจิต

ศูนย์แปลเอกสารเพลินจิตนั้นมีบริการเกี่ยวกับแปลเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารธรรมดาหรือเอกสารด่วนดังนี้ต่อไปนี้

  1. เอกสารทางการ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับราชการ อาทิเช่น ทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนสมรส,ใบสำคัญแสดงการหย่า เป็นต้น
  2. เอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย อาทิเช่น สัญญาการซื้อขาย,สัญญาการจ้างงาน,สัญญาการตลาด เป็นต้น
  3. เอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา อาทิเช่น ใบประกาศนียบัตร,เอกสารทางด้านการศึกษา,วุฒิการศึกษา,ใบทรานสคริป,หนังสือรับรองการศึกษา,ใบตรวจรับรองจากองค์กรการศึกษาต่างๆ
  4. เอกสาร อาทิเช่น ข่าว,หนังสือทั่วไป,นิยาย,งบบัญชี,งบดุล,เอกสารการประชุม,ใบรายงานต่างๆ

 

 

นอกจากบริการที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีบริการอื่นๆที่ให้บริการอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น รับรองกรมการกงสุล รับจดทะเบียนกับชาวต่างชาติ รับทำวีซ่าทั่วโลก รับต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย รับจองตั๋วเครื่องบินและประกันการเดินทางทุกสายการบิน เป็นต้น ซึ่งทานสามารถมั่นใจได้เลยว่าเอกสารที่ได้รับการแปลจากศูนย์แปลเอกสารเพลินจิตนั้นถูกต้องเม่นยำ และเป็นผู้นำด้านการแปลภาษาและการรับรองเอกสารต่างๆอย่างแน่นอน

02 พฤษภาคม 2560

ผู้ชม 6090 ครั้ง

Engine by shopup.com