รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความวีซ่าคืออะไร จำเป็นแค่ไหนที่เราต้องแปลเอกสารขอวีซ่า

วีซ่าคืออะไร จำเป็นแค่ไหนที่เราต้องแปลเอกสารขอวีซ่า

เหตุผลสำคัญทำไมเราต้องแปลเอกสารขอวีซ่า

การแปลเอกสารขอวีซ่าเป็นสิ่งที่จำเป็น หลายๆคนคงสงสัยว่ามันจำเป็น อย่างไรวันนี้เราจะมาอธิบายให้หลายๆคนเข้าใจกันว่าทำไมเราต้องแปลเอกสารขอวีซ่า

 

หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า “แปลเอกสารขอวีซ่า” และเกิดข้อสงสัยว่าวีซ่านั้นคืออะไร วีซ่า นั้นคือเอกสารที่จะใช้แสดงว่าเรานั้นได้รับการอนุญาตให้เข้าสู่ประเทศหรือพื้นที่ที่ได้ระบุไว้ในวีซ่านั้นๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในวีซ่า ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่านั้นจะเป็นเอการที่สำคัญๆ และจะมีตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง และในวีซ่านั้นก็มักจะมีเงื่อนไขต่างๆ

 

 

ในการเข้าสู่พื้นที่หรือเข้าสู่ประเทศ ยกตัวอย่างเช่น เขตพื้นที่หรือแระเทศที่อนุญาตให้เดินทางเข้าได้ อายุของวีซ่า ซึ่งอายุของวีซ่านั้นเป็นสิ่งสำคัญหากหมดอายุเราต้องทำการขอวีซ่าหรือต่ออายุวีซ่าใหม่ ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกภายในประเทศหรือภายในพื้นที่ได้ เป็นต้น วีซ่านั้นก็มีอยู่หลายประเภท ได้แก่

 

1.วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง ซึ่งวีซ่าประเภทนี้จะมีอายุของวีซ่า 5 วันโดยประมาณเพื่อเป็นหนังสือเดินทางอ้างอิงในประเทศต่างๆที่เป็นทางผ่านไปยังประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางเพราะถ้าหากเราเดินทางไปไกลๆเรามักจะมีการเปลี่ยนเครื่องในบางประเทศเสมอ

 

2.วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่างท่องเที่ยวนั้นจะเป็นวีซ่าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศที่ระบุ โดยห้ามมีกิจกรรมทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องในระหว่างที่เดินทางไปยังประเทศนั้นๆ

 

3วีซ่าธุรกิจ เป็นวีซ่าที่ระบุว่าขอเดินทางไปยังประเทศนั้นเพื่อทำธุรกิจโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย หรือการทำกิจกรรมอื่นๆทางธุรกิจ

 

4.วีซ่าทำงานชั่วคราว วีซ่าทำงานชั่วคราวนั้นเป็นวีซ่าที่ขอเพื่อยืนยันการรับอนุญาตให้ทำงานในประเทศที่ระบุ ซึ่งการขอวีซ่าประเภทนี้จะเป็นการขอวีซ่าที่มีขั้นตอนค่อนข้างยากและซับซ้อน และวีซ่าในประเภทนี้นั้นจะเป็นวีซ่าที่ได้รับการอนุญาตที่ยาวนานกว่าวีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าธุรกิจ

 

5.วีซ่าแต่งงาน วีซ่าแต่งงานจะเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้คู่แต่งงานไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นได้เดินทางมาอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆด้วยกันได้

 

6.วีซ่านักเรียน วีซ่านักเรียนนั้นเป็นวีซ่าเพื่อแสดงว่าได้อนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่านั้นได้เข้าไปทำการศึกษาในประเทศที่กำหนดได้

 

 

เราจะเห็นได้ว่าการที่เราจะเดินทางไปทำกิจกรรมต่างๆในต่างประเทศนั้นเราจำเป็นที่จะต้องทำการขอวีซ่าก่อน แต่การขอวีซ่านั้นเราจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่สำคัญมากมายแต่เอกสารเหล่านั้นจะเป็นภาษาไทยซึ่งไม่ใช่ภาษาที่หลายๆประเทศนั้นใช้กันดังนั้นเราจึงต้องทำการแปลเอกสารขอวีซ่าเพื่อให้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ประเทศนั้นระบุ หากท่านกำลังต้องการแปลเอกสารขอวีซ่าท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ translationplus.net งานดีงานไวได้คุณภาพ

10 มีนาคม 2560

ผู้ชม 4590 ครั้ง

Engine by shopup.com