รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความความรู้ทั่วไปในการแปลเอกสารขอวีซ่า

ความรู้ทั่วไปในการแปลเอกสารขอวีซ่า

อะไรที่จำเป็นในการแปลเอกสารขอวีซ่า

นอกจากตั๋วเครื่องบินและเงินสำรองที่เราต้องเตรียมตัวแล้วนั้นการเดินทางไปต่างประเทศยังต้องใช้เอกสารขอวีซ่าและอื่นๆอีกมากมายหลายอย่าง ดังนั้นจึงต้องมีการแปลเอกสารขอวีซ่า

 

แปลเอกสารขอวีซ่าสำหรับนักเดินทางมือใหม่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากเท่าไหร่นักแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่าเดินทางไปต่างประเทศต้องทำอย่างไรบ้าง การเดินทางออกหรือเข้าประเทศในแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนักเดินทางตัวยงอาจจะรู้จักกันดีเพราะการเดินในแต่ละครั้งนั้นผู้เดินทางจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในหลายๆ ด้านอย่างเช่น

 

1.เงินสำรองหรือ pocket money จำเป็นที่จะต้องใช้ในยามคับขันหรือเวลามีเหตุสุดวิสัย

 

แปลเอกสารขอวีซ่า

 

2.แปลเอกสารขอวีซ่าในการขอทำเรื่องยื่นวีซ่า

  • ใบคำร้องขอยื่นวีซ่า

  • เอกสารที่ใช้ในการเดินทางคือหนังสือเดินทางหรือ passport ที่มีหน้าเอกสารที่ว่างอย่างน้อยทั้งสองด้านเพื่อติดตราประทับหรือสัญลักษณ์ของวีซ่าและต้องเป็นหนังสือเดินทางที่เป็นเล่มปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน

  • รูปภาพสีขนาดหนังสือเดินทางโดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ ปริ้นด้วยเครื่องปริ้นที่ได้มาตรฐานเพราะเครื่องปริ้นในบางรุ่นให้สีและความคมชัดของภาพไม่มาก,เป็นรูปภาพที่ถ่ายล่าสุดในหนึ่งเดือน,เป็นรูปภาพปกติบนกระดาษสีขาวไร้ขอบ,ไม่แสงแสงสีขาวและสีเทาที่พื้นหลัง,รูปภาพมีความชัดเจนและเห็นหน้าผู้ถ่ายชัดเจน,ไม่มีรอยยับหรือคราบใดๆบนรูปถ่าย,ไม่มีการขีดเขียนใดๆบนรูปถ่ายและไม่ทำการตัดและตกแต่งในคอมพิวเตอร์

  • หลักฐานที่ท่านได้รับอนุญาตให้พักอยู่ในประเทศนั้นๆ หากท่านไม่มีสัญชาติที่เกี่ยวข้องกับประเทศดังกล่าว

  • หลักฐานแสดงสถานภาพของท่านคือการสมรสการหย่าร้างต่างๆ

  • เอกสารการรับรองการทำงานหรือเอกสารการจ้างงานหรือการศึกษาของคุณ

 

แปลเอกสารขอวีซ่า

 

โดยเอกสารทั้งหมดดังกล่าวจะต้องถูกแปลและรับรองเอกสารดังนี้

1.วันที่ทำการแปลเอกสารดังกล่าว

2.ชื่อหรือบริษัทของผู้ที่ท่านส่งเอกสารให้แปล

3.ข้อมูลการติดต่อกับผู้ที่ทำการแปล

 

แปลเอกสารขอวีซ่า

 

โดยบทความข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างฉบับย่อของการขอวีซ่าไปเยือน สหราชอาณาจักรเท่านั้นส่วนในประเทศต่างๆ ก็จะมีรูปแบบและเอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าที่ต่างกันออกไป แต่โดยภาพรวมแล้วการเดินทางออกนอกประเทศในแต่ละครั้งเราควรจะมีการเตรียมตัวที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักการเดินทางไปกลับและที่สำคัญที่สุดคือเอกสารการเดินทางหรือหนังสือเดินทางที่ท่านต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็นอย่างดีเพราะเปรียบเหมือนกับตัวแทนของเราที่จะต้องทำการตรวจสอบอยู่เสมอทั้งไปและขากลับประเทศ

 

29 มีนาคม 2560

ผู้ชม 4014 ครั้ง

Engine by shopup.com