รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความศูนย์แปลเอกสารเพลินจิตรับแปลภาษามากกว่า 30 ภาษา

ศูนย์แปลเอกสารเพลินจิตรับแปลภาษามากกว่า 30 ภาษา

ศูนย์แปลเอกสารเพลินที่ทำงานของเรา

ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารเพิ่มมากยิ่งขึ้นในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารในเครือข่ายเล็กกลางจนถึงขนาดใหญ่ศูนย์แปลเอกสารเพลินจิตจึงกลายมาเป็นหนึ่งในตัวช่วยหลักๆ ของหลายๆ ท่าน

 

ศูนย์แปลเอกสารเพลินจิตหรือบริษัทเวิลด์ไวท์ทรานสเลชั่น เรามีการบริการแปลภาษาที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเอกสารรูปแบบใดก็ตามเรามีนักแปลที่เชียวชาญเฉพาะด้านอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นภาษาในเชิงธุรกิจกฎหมายหรือการซื้อขายทางเรามีนักแปลคุณภาพพร้อมที่จะบริการท่านเสมอหรือไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาเฉพาะด้านอย่างเช่นการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับส่วนบุคคลเช่นทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่าร้างหรือการแต่งงาน สำเนาบัตรประชาชน ที่อยู่อาศัยหรือจะเป็นการแลศัพท์ทางเทคนิคเช่นศัพท์ทางเครื่องจักรกลศัพท์ทางการแพทย์

 แปลเอกสารเพลินจิต

 

โดยก่อนี่จะนำเอกสารที่ได้รับการแปลแล้วนั้นส่งให้กับลูกค้าเราจะมีการตรวจสอบอักขระและความถูกต้องของประโยคผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอเพื่อที่จะได้แน่ใจว่างานเอกสารที่เราได้ทำการแปลนั้นมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักภาษานั้นๆ ซึ่งนอกจากจะรับงานแปลเอกสารทั่วไปแล้วบริษัทเวิลด์ไวท์ทรานสเลชั่นก็ยังมีบริการรับทำวีซ่าของประเทศต่างๆ อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น

1.งานเอกสารทางการ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานข้าราชการอย่างเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนใบ,แจ้งการเปลี่ยนชื่อที่อยู่,ใบสำคัญการสมรส,ใบสำคัญการหย่าร้าง,เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางทหารหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ

2.เอกสารที่ต้องการผู้เชียวชาญ หรือเอกสารที่มีศัพท์เฉพาะทางอย่างเช่น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์,บทคัดย่อต่างๆ เอกสารหรือคัมภีร์ทางศาสนาหรือแม้กระทั่งบทความพื้นบ้านต่าง

3.งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายอย่างเช่น สัญญาการว่าจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง,คำสั่งศาล,สัญญาการซื้อขาย,หรือเอกสารี่เกี่ยวกับนิติบุคคลต่างๆ

4.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อย่างเช่น ใบรับรองการศึกษา ใบรับรองวุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตร หนังสือเรียน เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน เป็นต้น

5.เอกสารของบริษัท อย่างเช่น งบดุลการค้าของบริษัท งบการเงิน งบกำไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัทเป็นต้น

 

แปลเอกสารเพลินจิต

 

และศูนย์แปลเอกสารเพลินจิตยังมีการบริการต่างๆ อีกมากมายหากท่านสนใจสามารถสอบถามกับทางบริษัทได้โดยบริษัทตั้งอยู่ที่ 139/5 ถนนวิทยุ ตำบลลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330 เรารับรองว่าทุกการแปลเอกสารทุกฉบับท่านจะได้รับงานแปลที่คุณภาพอย่างแน่นอน

 

 

29 มีนาคม 2560

ผู้ชม 4573 ครั้ง

Engine by shopup.com