รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความรับรองเอกสารกงสุล ให้ผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศ

รับรองเอกสารกงสุล ให้ผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศ

รับรองเอกสารกงสุลเพื่อใช้ในการเดินทาง

รับรองเอกสารกงสุล กรมกงสุล ตามระเบียบกระทรวงฯปี 2539

 

สำหรับผู้ที่กำลังหรือต้องการที่จะเดินทางไปต่างประเทศคุณมีเอกสาร รับรองเอกสารกงสุล แล้วหรือยังถ้ายังเราทีมงานTranslationplus ผู้ให้บริการทางด่วนเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสาร การช่วยเหลือดำเนินเรื่องในการร้องขอเอกสารต่างๆจากทางกรมกงสุลเพื่อดำเนินเรื่องไปยังต่างประเทศอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย

 รับรองเอกสารกงสุล

 

คุณรู้หรือไม่ว่าเอกสารกงสุล คืออะไร

เอกสารกงสุล หมายถึงเอกสารสำคัญมีลักษณะเน้อความว่าด้วยการระบุสิทธิในการที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ ซึ่งเอกสารดังกล่าวจำเป็นจะต้องได้รับการยินยอมจากบุคคลผู้ที่มีอำนาจชี้ขาดในการอนุญาตให้ผู้ยื่นเรื่องเสนอหรือร้องขอ ได้รับการยอมรับว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายถึงจะสามารถนำไปใช้งานได้

 

รับรองเอกสารกงสุล

 

การที่จะยื่นเรื่องขอทางกงสุลให้ยินยอมรับรองเอกสารดังกล่าวให้ ผู้ที่ดำเนินเรื่องจำเป็นที่จะต้องแปลเอกสารที่ทำในต่างประเทศหรือออกให้โดยทางการต่างประเทศ เป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องแล้วนำมาให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองทางการไทย เพื่อขอรับการยอมรับ

 

การรับรองเอกสารตามระเบียบกระทรวงฯปี 2539 แบ่งจำแนกได้3 ประเภทดังต่อไปนี้

การรับรองคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คือการยื่นคำแปลของเอกสารที่ต่างประเทศออกให้  ที่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว โดยออกอจากสถานเอกอัครราชทูตฯของประเทศเจ้าของภาษา และได้มีการยืนยันรับรองคำแปลนั้นให้กับสถานกงสุลของประเทศไทยเพื่อขอยื่นเรื่องรับรองเอกสารต่อไป

การับรองสำเนาถูกต้อง คือการรับรองเอกสารรับรองเฉพาะที่ทางราชการไทยออกให้เท่านั้น

การรับรองลายมือชื่อ คือการที่ผู้มีอำนาจทำการรับรองด้วยการลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามเอกสารต้องมีเอกสารต้นฉบับ

 

รับรองเอกสารกงสุล 

สนใจทำเอกสารหรือหาตัวช่วยในการ รับรองเอกสารกงสุล เพื่อที่จะนำไปใช้ในการเดินทางไปยังต่างประเทศ สามารถติดต่อเราโดยตรงได้ที่ สำนักงานศูนย์การแปล ทรานสเลชั่น พลัส 872 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือเว็บไซต์ translationplus.net

29 มีนาคม 2560

ผู้ชม 2580 ครั้ง

Engine by shopup.com