รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความเลือกบริการรับแปลเอกสารเพลินจิตกับเรา

เลือกบริการรับแปลเอกสารเพลินจิตกับเรา

แปลเอกสารเพลินจิตที่สมบูรณ์แบบ

เพราะเราให้ความสำคัญมากกว่าการแปลภาษาธรรมดาเราให้คุณมากกว่าการแปลเพราะทุกตัวอักษรทุกบรรทัดเราได้คัดสรรประโยคและถ้อยคำที่ดีที่สุดจากนักแปลเอกสารเพลินจิต

 

ศูนย์แปลเอกสารเพลินจิตที่ทันสมัยคลอบคลุมการแปลภาษามากกว่า 30 ภาษาทั่วทั่วโลกอาทิเช่น ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาเกาหลี,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาอิตาลี,ภาษาเยอรมันและภาษาต่างๆมากกว่าอีก 80 ภาษาโดยนอกจากการแปลภาษาที่คลอบคุมภาษาที่สำคัญต่างๆทั่วโลกแล้วยังมีบริการรับดำเนินการการยื่นเรื่องขอวีซ่าอีกด้วย

 

แปลเอกสารเพลินจิต

 

ซึ่งการแปลของศูนย์แปลภาษาของเรานั้นใส่ใจในทุกขั้นตอนและทุกรายละเอียดของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนเริ่มต้นในการพูดคุยกับลูกค้าเพราะเราถือว่าลูกค้านั้นเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดโดยการแปลของเรานั้นไม่ได้ใช้บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในด้านภาษานั้นๆ อย่างเดียวแต่ศูนย์แปลภาษาของเรานั้นได้คัดทั้งคนที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางวิชาการแนะผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษามาก่อนนี่จึงเป็นเหมือนกับเครื่องยืนยันว่าศูนย์แปลภาษาของเราสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้ทุกรูปแบบทุกประเภททุกสาขางานไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาเกี่ยวกับเอกสารต่างๆอาทิเช่นงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท(งบดุล,งบการเงิน,รายรับรายจ่ายในบริษัท)เอกสารทางการตลาดหรือข้อมูลขององค์กร,งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอาทิเช่น ใบทรานสคริป,ใบประกาศนียบัตร,ใบรับรองการเป็นนักศึกษา,ใบรับรองการศึกษา,แปลหนังสือเรียน,วิทยานิพนธ์ หรือไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนราษฎรหรือข้อมูลส่วนตัวอาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเกิด ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนที่อยู่ หนังสือสำคัญการจดทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการจดทะเบียนหย่า เป็นต้น

 

แปลเอกสารเพลินจิต

 

และนอกจากการเปิดบริการรับแปลเอกสารเพลินจิตแล้วทางศูนย์แปลภาษาของเราก็ยังมีบริการรับยื่นเอกสารขอวีซ่าหรือดำเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแปลและรับรองศาลยุติธรรมและบริการแปลภาษาทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นล่ามที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ปรึกษาทางธุรกิจโดยการดำเนินธุรกิจนั้นถูกลงทะเบียนในนามสำนักงานศูนย์การแปล ทรานสเลชั่น พลัส จึงทำให้มั่นใจได้ว่ามีบริษัทอยู่จริงๆ เมื่อเกิดปัญหาหรือมีข้อผิดพลาดใดๆที่เกี่ยวกับการแปลนั้นสามารถติดต่อสอบถามได้จากที่อยู่ดังนี้ 872 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต) หรือติดต่อมาได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-650-9799 หรือทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ 095-519-8966

12 เมษายน 2560

ผู้ชม 4145 ครั้ง

Engine by shopup.com