รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาเช่น นักแปลเอกสาร

อาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาเช่น นักแปลเอกสาร

นักแปลเอกสารที่ดีจะต้องแปลให้เหมือนกับเจ้าของภาษา

 

ระดับการเรียนรู้ของภาษานั้นไม่มีขีดจำกัดไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามล้วนแต่จะต้องมีการพัฒนาและปรับความรู้ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดเพราะในปัจจุบันอาชีพนักแปลเอกสาร ส่วนใหญ่ล้วนแต่มักจะเจอกับชาวต่างชาติหรือมีหัวหน้างานที่เป็นชาวต่างชาติอยู่เสมอๆ เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาใดก็ตามล้วนเป็นสิ่งที่ดีมีผลตอบแทนที่คุ้มค่า

 แปลเอกสาร

 

ยกตัวอย่างของอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาอย่างเช่น

1.พนักงานต้อนรับ ซึ่งทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับในตำแหน่งหรือสายงานใดก็ตามสิ่งหลักๆสำหรับหน้าที่ก็คือพบปะและพูดคุยกับลูกค้าเพราะฉะนั้นภาษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเราอาจจะเจอทั้งลูกค้าที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ

2.อาชีพไกด์ หรือผู้ที่นำเที่ยวโดยอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องใช้ภาษาอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเพียงแค่ไกด์ในท้องถิ่นหรือไกด์นำเที่ยวสำหรับคนไทยก็ตามแต่โดยพื้นฐานแล้วคุณจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษด้วย

3.พนักงานขาย อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความคล้ายคลึงกับอาชีพงานบริการเพียงแต่จะมีการแนะนำและการชักจูงลูกค้าเพิ่มเข้ามาแต่โดยภาพรวมแล้วนั้นจะต้องมีการพูดคุยพบปะกับลูกค้าโดยสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยก็คือกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการนั้นจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินั้นเอง

4.นักแปลเอกสารโดยอาชีพนี้มีหน้าที่เลยก็คือแปลภาษาตามชื่อแต่จะแปลภาษาอะไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยอาชีพนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถสร้างได้มากทีเดียวแต่ก็ต้องใช้ความสามารถมากพอตัวเพราะงานหรือเอกสารที่ทำการแปลออกมาแน่นอนว่าจะต้องได้ถูกนำไปใช้หรือเผยแพร่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งยิ่งงานแปลที่มีความยากหรือการแปลที่ซับซ้อนก็มักจะได้รายได้ที่ค่อนข้างสูงและงานแปลไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นการแปลเอกสารแบบธรรมดาแต่อาจจะเป็นการแปลโดยผ่านทางรูปแบบของตัวอักษรผ่านทางการเขียนหรืออาจจะผ่านการแปลโดยใช้ถ้อยคำหรือการพูดซึ่งจะใช้รูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกันออกไป แต่ถึงอย่างไรก็สามารถเรียกรวมๆกันได้ว่าการแปลโดยการแปลไม่ใช่ว่าใครๆก็สามารถเป็นนักแปลกันได้เพราะนักปลเอกสารต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมอันได้แก่

1.มีความรับผิดชอบต่องาน

2.มีความรู้ทางด้านภาษาที่เหมาะกับงานแปลของตนเอง

3.มีความกระตือรือร้นในการขวานขวยหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

 แปลเอกสาร

โดย 3 ข้อนี้เป็นเหมือนกับหัวใจสำคัญในการที่จะเริ่มเป็นนักแปลภาษาแต่คงไม่มีใครที่จะสามารถบอกถึงคุณสมบัติที่ตายตัวของการที่จะเป็นนักแปลภาษาที่ดีได้

17 พฤษภาคม 2560

ผู้ชม 7842 ครั้ง

Engine by shopup.com