รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความtranslation plus เปิดให้บริการแปลเอกสารทางธุรกิจทุกรูปแบบ

translation plus เปิดให้บริการแปลเอกสารทางธุรกิจทุกรูปแบบ

บริการมาตรฐาน แปลเอกสาร ทุกประเภทได้ มากกว่า 30ภาษาทั่วโลก

 

translationplus รวบรวมเอาบริการทางด้านเอกสารต่างๆ ไว้คอยแนะนำและให้บริการแก่คุณลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นบริการแปลเอกสาร หลากหลายชนิดรวมไปถึงให้คำปรึกษาในเรื่องของการจัดการเอกสารเพื่อใช้ในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือ เอกสารทางธุรกิจ เราก็สามารถแปลเอกสารให้คุณได้ มากกว่า 30ภาษาทั่วโลก

 แปลเอกสาร

 

เอกสารทางธุรกิจ คืออะไร

ถ้าพูดถึงเอกสารทางธุรกิจ ความหมายโดยทั่วไปนั้นหมายถึง สิ่งที่สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบตัวอักษร คลิปเสียง รูปภาพ วีดีโอ และสื่อมีเดียต่างๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในวัตถุประสงค์นั้นๆ ถือว่าเป็นเอกสารทั้งหมด

โดยทั่วไปแล้วเอกสารทาธุรกิจจะจำแนกเป็น 3 ชนิดดังต่อไปนี้

1.เอกสารภายนอก เป็นเอกสารที่บุคคลภายนอกองค์กรจัดทำขึ้นเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคลภายในองค์กร โดยส่วนมากแล้วมักจะอยู่ในรูปแบบของจดหมาย ใบโฆษณา ใบสั่งซื้อสินค้า ใบกำกับสินค้า และอื่นๆ เป็นต้น

2.เอกสารภายใน เป็นเอกสารที่องค์กรจัดทำขึ้นเพื่อส่งออกไปสู่ภายนอกตามเหตุผลที่สมควร ซึ่งเอกสารดังกล่าวจัดเป็นเอกสารที่สำคัญ เนื่องจากโดยส่วนมากแล้วการส่งเอกสารประเภทนี้จะมรวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลภายนอกองค์กร สามารถใช้เก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ อาทิเช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ/ใบกำกับสินค้า ฯลฯ ซึ่งเอกสารที่ส่งไปสู่ภายนอกนั้นโดยทั่วไปแล้วถ้าเอกสารมีความสำคัญมากจะต้องมีสำเนาเก็บไว้กับตัวผู้ส่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานอีกหนึ่งชุด

3.เอกสารติดต่อภายในองค์กร เป็นเอกสารที่องค์กรจัดทำขึ้นเพื่อ ใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรหรือหน่วยงานเดียวกัน อาทิเช่นเอกสารที่หน่วยงานต้องการจะแจ้งให้พนักงานทราบ เป็นต้น           

              แปลเอกสาร

 

สำหรับเรา Translation plus เป็นผู้นำทางด้านการแปลภาษา ด้วยทีมแปลที่มีทักษะและประสบการณ์สูง มากกว่า 10ปี รองรับการแปลเอกสาร ประเภทต่างๆมากกว่า 30ภาษาทั่วโลก ผู้ใดสนใจใช้บริการแปลภาษากับเรา สนใจติดต่อเราได้ที่ translationplus.net

19 มิถุนายน 2560

ผู้ชม 3526 ครั้ง

Engine by shopup.com