รับแปลเอกสาร ทุกชนิด ทุกภาษา

ดูบทความเอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษ สำหรับคนอยากเดินทางไปเที่ยวที่เมืองผู้ดี

เอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษ สำหรับคนอยากเดินทางไปเที่ยวที่เมืองผู้ดี

เอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษ เพื่อการเดินทางที่แสนพิเศษ สำหรับเมืองที่หลายๆ คนใฝ่ฝัน

 

อังกฤษ เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีจุดหมายปลายทางสำหรับคนไทยเรา ซึ่งเป็นเมืองยุโรปอันดับต้นๆ ที่คนไทยเราอยากไปเยี่ยมเยือน  ซึ่งหลายๆ คนที่ไม่ได้ไปสักที คงไม่ใช่เรื่องเงิน หรือเรื่องระยะเวลาเพียงเท่านั้น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุปสรรคเหล่านี้ก็คือ เรื่องการขอ เอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษ ซึ่งอาจจะทำให้หลายๆ คนรู้สึกว่าจะไปเที่ยวทั้งทียังมีความยุ่งยากอยู่  ซึ่งเกิดความกังวลว่าวีซ่าอังกฤษจะไม่ผ่าน จนทำให้เกิดการเลิกล้มความตั้งใจที่จะไปเที่ยวทริปแห่งความผันไป ซึ่งวันนี้ translationplus.net เราจะมาแนะนำและบอกขั้นตอนการขอเอกสารยื่นวีซ่า เป็นภาษาอังกฤษว่าทำอย่างไรให้ผ่าน ซึ่งไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด เพียงแค่คุณเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ชัดเจน ทำตามขั้นตอนต่างๆ ให้ถูกต้องเพียงเท่านี้ คุณก็จะได้ไปเที่ยวตามความฝันของคุณกันแล้ว

 เอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษ

 

เราต้องมารู้จักกับเจ้าวีซ่าอังกฤษ

การที่เราจะเดินทางไปประเทศอังกฤษนั้น จำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนการเดินทาง ซึ่งประเทศอังกฤษเองไม่สามารถใช้วีซ่าเก้น (Shengen Visa) ที่ซึ่งใช้กับหลายๆ ประเทศในยุโรปได้ ซึ่งนั่นเท่ากับว่า เราต้องทำการขอวีซ่าใหม่ โดยประเทศอังกฤษ เมืองผู้ดีแห่งนี้ มีวีซ่าอยู่หลากหลาย ซึ่งขขึ้นอยู่กับผู้เดินทางและความเหมาะสมที่จะใช้วีซ่าเหล่านั้นเพื่อการใด ซึ่งเราสามารถตรวจสอบประเภทของวีซ่า เพื่อความเหมาะสมที่จะได้มา และให้ทำการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอังกฤษ ตามลิงค์ที่เราแนบมาให้นี้นะครับ www.gov.uk/check-uk-visa

 

 

ขั้นตอนการขอวีซ่า และยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านระบบแบบออนไลน์

 

1.เราต้องทำการสร้างบัญชีผู้ใช้ และทำการกรอกแบบฟอร์มของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอังกฤษ โดยเราสามารถขอคำแนะนำ เลือกแสดงคำถามเป็นแบบภาษาไทย เพื่อความถูกต้องในการตอบคำถาม และเพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลทำได้ถูกต้องเสียก่อน

 

2.หากการตอบคำถามต่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เลือกบริการตรวจสอบความเร่งด่วน ตามที่ต้องการ จากนั้นเราก็จะได้วัน เวลาที่นัดหมาย เมื่อไปยื่นเอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับเรื่องแทนสถานทูตโดยสุดท้ายแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคำร้องได้ผ่านระบบออนไลน์

 

3.ให้ทำการชำระค่าธรรรมเนียมการขอวีซ่า โดยสามารถชำระได้ทั้งบัตรเดบิตและเครดิต และต้องเป็นบัตรประเภท VISA หรือ MasterCard

 

4.กระบวนการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะได้รับอีเมล์ และหมายเลขอ้างอิงสำหรับเอกสารขอวีซ่า (GWF Reference) ซึ่งเราต้องเก็บหมายเลขอ้างอิงนั้นไว้ เพื่อใช้ประกอบการยืนเอกสารขอวีซ่า อังกฤษ และต้องลงชื่นในเอกสารคำขอเหล่านั้นด้วย

 เอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษ

 

 

ขั้นตอนการดำเนินการติดต่อกับศูนย์รับคำขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ

 

อันดับแรกเมื่อเรายื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษในระบบออนไลน์เรียบร้อยหมดแล้ว เราสามารถใช้ใบคำร้องขอวีซ่า (GWF Reference) เพื่อติดต่อรับบริการอื่นๆ กับทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) ได้ผ่านเว็บไซต์ vfsglobal.co.uk เว็บไซต์ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่เราจะเลือกใช้บริการนั่นเอง

ต่อมาเราก็ต้องเตรียมตัวเดินทางไปศูนย์คำร้องขอวีซ่า ซึ่งขั้นตอนนี้ไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปแทนได้ และต้องเดินทางไปก่อนเวลานัดหมาย  15 นาที พร้อมเอกสารฉบับจริงและสำเนาอย่างน้อย 1 ชุด และทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) จะเก็บข้อมูลทางชีวภาพของคุณ (Biometric Information)ไม่ว่าจะเป็นพวกรอยนิ้วมือเราผ่านระบบดิจิตอล ถ่ายภาพเราแบบเต็มหน้า หรือสิ่งต่างๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวที่ระบุให้ทราบถึงตัวเรา และเมื่อทำการเก็บข้อมูลต่างๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

 

เอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษ

เราก็จะรอเพียงผลการพิจารณา ซึ่งผลการประเมินเหล่านี้จะแจ้งผ่านทางอีเมล์ หรือ SMS ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 15 วันทำการ โดยเราจะได้รับเอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษและหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ หลังจากรับทราบผลแล้ว ส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ไปทำเรื่อง

 

เอกสารและหลักฐานสำคัญในการขอวีซ่าของอังกฤษ หลักฐานสำคัญประกอบด้วย

  1. เอกสารคำร้องขอ– เอกสารส่วนนี้เราจะต้องพิมพ์จากระบบออนไลน์
  2. หมายเลขอ้างอิงเอกสารคำร้องขอวีซ่า(GWF Reference) – ใช้สำหรับติดต่อที่ศุนย์ ณ วันที่ไปดำเนินการยื่นเรื่อง
  3. หนังสือเดินทาง– ตัวหนังสือเดินทางฉบับล่าาสุด ต้องมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือนและต้องมีหน้า สำหรับใส่ข้อมูลว่างๆ อย่างน้อย 1 หน้า
  4. สำเนาเอกสารแสดงตัว –ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่น ๆ ถ้ามี
  5. ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน– ตรงนี้ต้องเป็นเครื่องบินที่บินจากไทยเราไปอังกฤษ และจากอังกฤษกลับไทย โดยจะต้องระบุ วันเวลา ไปและกลับให้ชัดเจน
  6. ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก– ต้องระบบวันเวลาและสถานที่เข้าพักในประเทศอังกฤษให้ชัดเจน
  7. อีเมลยืนยันการนัดหมาย– พิมพ์อีเมลที่ได้รับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร gov.uk

 

 

หลักฐานสำคัญอื่นๆ ในการยื่นเอกสารวีซ่าอังกฤษ ประกอบด้วย 2 กรณี คือ

 

1.กรณีเป็นพนักงาน ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องมีข้อมูลชื่อองค์กรที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน วันเริ่มงาน และควรมีการระบุจุดหมายปลายทาง ช่วงวันเดินทาง และวันที่จะกลับถึงประเทศไทยอย่างชัดเจน พร้อมลงนามและประทับตรา

 

2.กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีชื่อของคุณเป็นเจ้าของกิจการ

 

3.รายการเดินเงินฝาก ตัวนี้ต้องมีอายุมากกว่า 1 ปี และการปรับรายการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันย้อนหลังต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยขอบัญชีหรือขอรายการเดินบัญชีที่มีการประทับตราจากธนาคาร หรือขอรายการเป็นภาษาอังกฤษก็ได้

 

4.ตัวสลิปเงินเดือน ให้เตรียมเอกสารสลิปเงินดือนย้อนหลัง 6 เดือน และควรมีรายได้เกิน 15,000 บาทขึ้นไป

 เอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษ

 

ส่วนหลักฐานอื่นๆ ที่มี กรณีที่เราไม่ได้เป็นบุคคลมีรายได้เป็นของตัวเราเอง ไม่ว่าจะเป็น หลักฐานแสดงรายได้ของคู่สมรส, หลักฐานแสดงรายได้ของญาติ, จดหมายยินยอมจากผู้ปกครอง, เอกสารยื่นวีซ่า อังกฤษรับรองการศึกษาหรือสมาคมกีฬา, เอกสารแผนการเดินทาง, จดหมายแนะนำตัว, ประกันการเดินทาง, โฉนดที่ดิน/สัญญาเช่า/สัญญากู้บ้าน

17 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 8306 ครั้ง

Engine by shopup.com